Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej

Działania i projekty / Edukacja finansowa

 

Edukacja finansowa osób o niskich dochodach z terenów wiejskich.        

 
Nie jesteśmy bankiem, ani firmą. Nie namawiamy do brania kredytów. Szkolimy i doradzamy.
 
        Realizując w roku 2008 projekt „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu w pracach społecznie użytecznych” dostrzegliśmy ogromną potrzebę zmiany zachowań uczestników projektu - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym - w zakresie gospodarowania posiadanymi przez nich środkami  (zarówno finansowymi jak i rzeczowymi). Brakowało nam „narzędzi” by przekuwać kreatywność uczestników programu aktywizacji zawodowej na konkretne rozwiązania mogące być wykorzystane w tworzeniu i realizacji indywidualnych planów rozwoju. Gdy znaleźliśmy na stronie Fundacji Wspomagania Wsi program warsztatów „Zaplanuj swoją przyszłość” nie zwlekaliśmy ze zgłoszeniem do udziału w projekcie. Program był jakby szyty na miarę do tego, co robiliśmy w KIS-ie. W pierwszym warsztacie trenerskim uczestniczyły dwie osoby ze Stowarzyszenia. Na kolejny wydelegowaliśmy naszą stażystkę. Na przełomie 2008 i 2009r przeprowadziliśmy dwa cykle warsztatów dla mieszkańców, w których uczestniczyło 10 osób w Biszczy oraz 18 osób w Józefowie. Po ich zakończeniu, kursanci wysoko ocenili tematykę, uzyskaną wiedzę i umiejętności. Wysoko oceniono  też sposób prowadzenia szkoleń. 
      Jesienią 2009 uczestniczyliśmy w szkoleniach dodatkowych i uzupełniających. W efekcie mamy trzech trenerów edukacji finansowej posiadających certyfikat I stopnia Przewodnika Domowych Finansów.
      Kolejny rok działania Klubu Integracji Społecznej to zdobyte doświadczenia i coraz większe zaufanie u uczestników. Okazuje się, że część z nich jest nadmiernie (często nierozsądnie) zadłużona. Nie tylko w sklepie – na tzw." kreskę”.Raty, niezapłacone rachunki, u rodziny lub znajomych, długi w różnych „firmach” i „instytucjach” powodują, że naszym uczestnikom coraz trudniej żyć. Łatwe pożyczki i szybki dostęp do nich ("na dowód", "od ręki") to usługi, które zapełniły zapotrzebowanie osób, które nie mają udokumentowanych dochodów (zdolności kredytowej)  na „uzupełnianie aktualnego zapotrzebowania na gotówkę”. Skutki są niestety bardzo opłakane a gotówki jeszcze mniej. Gdy FWW ogłosiła rozpoczęcie kolejnego panelu trenerskiego w zakresie racjonalnego pożyczania „Zarządzanie długiem” zgłosiliśmy się natychmiast się by poszerzyć swoje kompetencje. Kolejny panel, z tematyką jakby na zamówienie, daje konkretne narzędzia nie tylko z zakresu racjonalnego pożyczania, ale również pomocy w sytuacjach kryzysowych, gdy ktoś przeholował  z pożyczaniem lub gdy został ofiarą naciągaczy. "Zarządzanie długiem" to także podstawy wiedzy konsumenckiej.
       W 2010 przeprowadziliśmy dwa warsztaty "Zaplanuj swoją przyszłość" z modułem zarządzania w długiem ramach działań partnerskich z Powiatowym Urzędem Pracy w Biłgoraju. W szkoleniach wzięło udział łącznie 30 osób bezrobotnych z terenu Powiatu Biłgorajskiego, uczestniczących w różnych programach aktywizacji zawodowej. Warsztaty odbyły w się w Klubie Pracy PUP Biłgoraj.
        Na zaproszenie Urzędu Gminy w Lubaczowie woj. Podkarpackim przeprowadziliśmy dwu cykle szkoleń realizowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej. Ponad trzydzieści osób uczestniczących w zajęciach, uczyło się  jak z ołówkiem w ręku planować cele finansowe dla swoich rodzin oraz jak szukać sposobów do  ich  osiągnięcia. Warsztaty odbywały się w miejscowościach Basznia Dolna oraz Młodów. Lubaczowski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uznał, że warsztaty edukacji finansowej dla osób o niskich dochodach to doskonałe narzędzie w pracy socjalnej. W grudniu 2010 roku przeprowadziliśmy kolejny cykl szkolenia - tym razem w miejscowości Dąbrowa - dla kolejnych 20 osób.
Warsztaty w gminie Lubaczów; 2010r
          W lutym 2011 korzystając z dotacji organizatora, przeprowadziliśmy warsztaty „Zaplanuj swoją przyszłość” dla grupy rekrutowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie. Szkoleniem zainteresowały się liczne media – Nowa Gazeta Biłgorajska, Gazeta Biłgorajska, Biłgoraj.com oraz Radio Lublin. Dla nas jednak, najważniejsze jest zdanie uczestników warsztatów i to, co "zabiorą ze sobą do domu".
Do chwili obecnej w prowadzonych przez trenerów naszego Stowarzyszenia Warsztatach wzięło udział blisko 170 osób z terenu powiatów Biłgorajskiego i Lubaczowskiego. Szkoda, że w naszej lokalnej społeczności brak zainteresowania podwyższaniem wiedzy w tym zakresie. Może jest to tylko kolejne potwierdzenie biblijnego powiedzenia – „trudno jest być prorokiem we własnym kraju”.
  
Warsztaty w Józefowie; luty 2011r
           Rok 2012 rozpoczęliśny od przeprowadzenia kolejnego projektu w programie edukacji finansowej. Projekt o nazwie "Rodzina Bezpieczna Finansowo" składa się z warsztatów i działań promujących potrzebę edukaccji finansowej w lokalnym środowisku. Podczas konsultacji Programu Współpracy Gminy Biszcza z NGO w 2012r przedstawiliśmy założenia programu edukacji finansowej realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi zarówno samorządowcom jak i przedstawicielom organizacji pozarządowych  uczestniczących w konsultacjach. Przeprowadzilińmy również dwa warsztaty w Biszczy i Goździe Lipińskim.
Projekt "Rodzina Bezpieczna Finansowo" Biszcza - Gózd Lipiński 2012
Na zaproszenie Stowarzyszenia Aktywnych Mieszkańców Wsi Zanie "Inicjatywa" pomogliśmy prezygotować i przeprowadzić podobny projekt w programie "Rodzina Bezpiecz na Finansowo" dla członków i sympatyków tejże organizacji. Kolejnym zadaniem będzie uczestnictwo w dwu projektach realizaowanych na terenie zaprzyjaźnionej Gminy Lubaczów gdzie prowadziliśmy program edukacji finansowej w roku 2010. Warsztaty Edukacji finansowej przeprowadzimy w kilku miejscowościach. We wszystkich szkołach na terenie całej gminy ogłoszony został konkurs plastyczny promujący potrzebę edukacji finansowej wśród dzieci i młodzieży. Na zwycięzców czekają cenne nagrody ufundowane w ramach projektu jak i przez Wójta Gminy Lubaczów.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej jest członkiem sieci Przewodnik Domowych Finansów, niebawem oficjalne wręczenie Certyfikatu na regionalnej konferencji w Zawierciu, dokąd zostaliśmy zaproszeni by podzielić się swoimi doświadczeniami, jako przykład dobrych praktyk w edukacji finansowej osób dorosłych.
Dla zainteresowanych tematyką programu „Zaplanuj swoją przyszłość” Przewodnika Domowych Finansów, więcej informacji w plikach do pobrania: harmonogram - tematyka zajęć i informacja o warsztatach, podręcznik, zeszyt ćwiczeń Warsztaty są prowadzone przez trenerów posiadających: certyfikat I stopnia Przewodnika Domowych Finansów, kompetencje w zakresie pierwszego kontaktu psychologicznego i pracy z grupą – Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, inne potwierdzone uprawnienia i doświadczenie w pracy z grupą w tym socjoterapii i terapii zajęciowej. Z Uwagi na przyjętą metodykę szkolenia warsztaty to nie tylko edukacja finansowa, ale również możliwość spotkań w gronie znajomych, nawiązywania znajomości i przyjaźni. To również okazja do rozwiązywania wielu innych spraw i problemów niekoniecznie związanych z finansami domowymi.
Program edukacji finansowej „Zaplanuj swoją przyszłość” realizuje Fundacja Wspomagania Wsi.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 50
woj. Lubelskie
adres do korespondencji
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 90/1
Tel./fax 84 685 60 40
Tel. kom. 511 401 338
781 576 417

Sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.


© 2022 Net Partners