Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej

Działaj lokalnie

"Z tradycją w przyszłość - na końskim grzbiecie '09" jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie z roku 2008. Kończąc go, obiecaliśmy kontynuację i słowa dotrzymaliśmy. Cieszymy się, że nasz pomysł zyskał ponownie aprobatę Komisji Grantowej Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w Programie Działaj Lokalnie VI Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Finansowe wsparcie umożliwiło realizację naszych planów.

W czerwcu, lipcu i sierpniu młodzież uczestniczyła w systematycznych zajęciach z jeździectwa, hipoterapii i zajęciach plastycznych oraz z zakresu technik witrażowych i ceramicznych. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia jeździeckie i plastyczne dały możliwość spędzenia atrakcyjnych, niezapomnianych wakacji, bez wyjazdu z rodzinnych miejscowości - wyjazdu na który części uczestników po prostu nie było stać.

Praca z osobami niepełnosprawnymi zarówno w czasie hipoterapii, jak i zajęć plastycznych, wspólna zabawa podczas spotkania „Hipoterapia łączy” to nie tylko sposób na spędzenie czasu. Nauka jeździectwa, praca i obcowanie z żywymi zwierzętami to nauka odpowiedzialności, obowiązkowości. To nauka postaw, nabywania pozytywnych zachowań i próba „inwestycji” w trudno mierzalny ludzki kapitał. W organizację i przeprowadzenie zajęć warsztatowych jako wolontariusze włączeni byli rodzice, starsze rodzeństwo, opiekunowie. Uczestnicy byli dowożeni z miejsca zamieszkania do naszego Ośrodka w Budziarzach przez rodziców. Na miejscu rodzice pomagali w przeprowadzeniu zajęć i w opiece nad uczestnikami. W ten sposób sami przygotowywali się do pomocy w przeprowadzeniu imprezy "Hipoterapia łączy", gdzie przejęli na siebie większość spraw związanych z poczęstunkiem uczestników. Wygospodarowane środki finansowe (za zgodą Grantodawcy) umożliwiły zakup kuchenki gazowej, która służyć będzie do przygotowania gorącej herbaty zwłaszcza podczas zajęć w okresie jesiennym i zimowym.

Impreza integracyjna „Hipoterapia łączy” w dniu 12 września zgromadziła około 120 uczestników. Uczestnicy projektu przygotowali pokaz swoich umiejętności jeździeckich zarówno na koniu, jak i w pracy obok konia, pomagając innym w skorzystaniu z atrakcji spotkania, pomagali w przeprowadzeniu wielu konkurencji sprawnościowych i czynnie w nich uczestniczyli.

Spotkanie było okazją do podsumowania „bliźniaczych” projektów realizowanych w ramach „Działaj Lokalnie VI” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie. "Hipoterapia łączy" połączyła dwa projekty. W realizację spotkania włączyły się udzielając wsparcia rzeczowego, duchowego oraz zapewniając atrakcje:

  • Stowarzyszenie „Inicjatywa” z Zyń – wypożyczenie sprzętu,
  • Stowarzyszenie „Siron” z Biłgoraja – organizacja pokazów i konkursów na wózkach inwalidzkich,
  • Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Nome” z Rzeszowa – pokaz psich zaprzęgów, upominki dla uczestników, organizacja konkurencji biegowych.
  • Samorządowy Zespół Szkół im Dzieci Zamojszczyzny z Biszczy – udzielił pomocy w przygotowaniu poczęstunku,
  • Gminny Ośrodek Kultury z Biszczy wraz z podległymi mu Świetlicami Środowiskowymi tj. „Iskierka” w Biszczy, Bukowinie i Goździe Lipińskim – pomoc w przeprowadzeniu konkurencji.
  • Parafia NSPJ w Biszczy użyczyła przenośnego nagłośnienia.

Upominkami i nagrodami w konkursach wsparli organizatorów Burmistrz Józefowa i Wójt Gminy Biszcza który z Zastępcą, Sekretarzem i rodzinami uczestniczyli w całej imprezie tj od „zdjęcia na dobry początek” do „zdjęcia na pożegnanie”.
Wójt Gminy Biszcza, obiecał wsparcie dla naszej inicjatywy w przyszłości. Wraz z Zastępcą stwierdzili, można zrobić coś bardzo dobrego, pożytecznego i za nieduże pieniądze jeśli tylko jest wola współdziałania wielu podmiotów i osób oraz właściwa organizacja działań.

Formuła spotkania zaowocowała wspólną zabawą uczestników przez cały sobotni dzień – dłużej niż przewidywał harmonogram, bez śladów znudzenia czy zmęczenia, bez podziału na młodych i starych, sprawnych i mniej sprawnych, zdrowych i chorych. Spotkanie zakończyło się pytaniem uczestników o następne, odpowiedź organizatorów mogła być tylko jedna - że będzie!!!
Krótkie relacje ze spotkania znalazły się w lokalnych gazetach, Nowa Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Zamojski, z kamerą odwiedziła nas w tym dniu Biłgorajska Telewizja Kablowa.
Zajęcia jeździeckie w Klubie „Brzezina” są i będą kontynuowane i mamy nadzieję, że z pośród jego członków w przyszłości wyrosną następni instruktorzy jeździectwa, hipoterapii i innych specjalności, a wcześniej wolontariusze do pracy w Stowarzyszeniu.

Celem projektu były działania dla zmiany postawy wśród młodzieży i dzieci, promocja wolontariatu i integracji społecznej. Od początku realizacji projektu "Z tradycją w przyszłość - na końskim grzbiecie" w 2008 roku na terenie Gminy Biszcza podwoiła się ilość koni i co ważne większość nie pracuje już w polu lecz pod siodłem czy w zaprzęgu. Dziś nie jest problemem zorganizować kulig na kilka sań, pojeździć konno. Może kiedyś sygnalista Oddziału Ułanów z Biszczy zagra „wsiadanego”…

Z tradycją w przyszłość - na końskim grzbiecie


"Koń jaki jest każdy widzi". W projekcie "Z tradycją w przyszłość – na końskim grzbiecie" realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej chcieliśmy pokazać inne, dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb, sposoby wykorzystania tych pięknych i mądrych zwierząt. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Programu Działaj Lokalnie VI w latach 2008-2009 zakupiono konia i uprząż, kilkadziesiąt osób "mogło zobaczyć świat z wysokości końskiego grzbietu" i mamy nadzieję, że pozostanie w części z nich "trwały ślad".
Spotkanie "Hipoterapia Łączy" w dniu 12.09.2009 zgromadziło na Budziarzach ponad sto dwadzieścia osób.
Co najważniejsze było efektem pracy aż pięciu organizacji pozarządowych i łączyło dwa projekty dwu organizacji w programie Działaj Lokalnie VI `09.

Projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej realizowany w latach 2008 - 2009 dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w programie Działaj Lokalnie VI Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pobierz prezentację

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 50
woj. Lubelskie
adres do korespondencji
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 90/1
Tel./fax 84 685 60 40
Tel. kom. 511 401 338
781 576 417

Sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.


© 2022 Net Partners