Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej

Projekt „Obywatel 3D” już na mecie!

 Maj b.r. to ostatni miesiąc realizacji projektu „Obywatel 3D” realizowanego przez trzy organizacje: 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej – Lidera projektu
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie " Podaj Dłoń" w Józefowie – Partnera projektu
- Fundację Aktywności Obywatelskiej – Partnera projektu

 

Jakie cele udało się osiągnąć jego realizatorom?

Zamierzeniem naszym było zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gmin Biszcza i Józefów, czyli zainspirowanie do działania, do wzięcia spraw w swoje ręce i zmieniania tego, co przeszkadza, ale też do wprowadzania w życie elementów, dzięki którym mieszkańcom będzie żyło się lepiej. Przykładem takich inspiracji, były dobre praktyki przekazane podczas wizyt studyjnych, m.in. zachęcające do rozwijania pasji w lokalnej twórczości, rękodziele, wspólnej aktywności – mówi Monika Dominik z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Krokiem do aktywności mieszkańców było zwiększenie świadomości, wiedzy o tym, kim jest obywatel i obywatelskość, jakie są jego prawa i obowiązki, na czym polega odpowiedzialność obywatelska każdego mieszkańca danej wspólnoty lokalnej.

Dwudziestu aktywnych mieszkańców Gminy Biszcza i Józefów, nazwanych w projekcie lokalnymi liderami, zdobywało wiedzę liderską i umiejętności przywódcze podczas warsztatów i coachingu w ramach Akademii Obywatelskiej i Kuźni Obywatelskich Inicjatyw.

W efekcie liderzy przygotowali i zorganizowali własne inicjatywy: piknik zdrowotny w Józefowie, taneczne warsztaty ZUMBY dla całej wsi, piknik organowy „Zagrajmy, wyśpiewajmy, pamiętajmy” w Bukowinie oraz wydali katalog lokalnego rękodzieła „Pasja tworzenia”.

Dzięki tym inicjatywom mieszkańcy Gmin zostali zmotywowani do angażowania się w działania proobywatelskie i społeczne na terenie Gmin oraz zwiększyli swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za własną społeczność lokalną. 

Co okazało się największym sukcesem podczas realizacji projektu, a co można byłoby zmienić w przyszłości? Największym sukcesem było wyzwolenie społecznej energii i zaangażowanie dużej ilości ludzi do realizacji inicjatyw. Ważne było też podniesienie poziomu wiedzy liderów na temat fizycznych możliwości realizacji takich inicjatyw. Wartością dodaną projektu jest stworzenie nieformalnej grupy zumby, która będzie aplikować o środki na pokrycie kosztów warsztatów. - opowiada Józef Kuliński  - koordynator projektu, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej 

 

 

Jakie elementy projektu warto byłoby kontynuować po zakończeniu projektu? - opowiada Barbara Wojciechowska – Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie " Podaj Dłoń" w Józefowie - Chcielibyśmy kontynuować inicjatywę prozdrowotną w Józefowie, ponieważ istnieje bardzo duża potrzeba takich działań w naszej wspólnocie lokalnej. Ponadto zamierzamy nadal wspierać twórców lokalnych, których promowaliśmy podczas projektu, zamierzamy z nimi współpracować, np. wspierać ich w aplikowaniu o środki na własne inicjatywy oraz poprzez wsparcie lokalnego rękodzieła promować całą Gminę Józefów.

Życzymy zatem sukcesów w dalszej pracy obywatelskiej a lokalnym liderom sukcesów w realizacji własnych inicjatyw!

Projekt „Obywatel 3 D” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej »

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 50
woj. Lubelskie
adres do korespondencji
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 90/1
Tel./fax 84 685 60 40
Tel. kom. 511 401 338
781 576 417

Partnerzy i zaprzyjaźnione organizacje

Sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.


© 2024 Net Partners